X
تبلیغات
مجسمه های آهنی

مجسمه های آهنی

مقاله و نگاهی به مجموعه مجسمه های آهنی قدرت اله عاقلی

زماني كه آهن و اشياي آهني به عنوان ماده اصلي پيكره سازي مدرن به عرصه ی هنر راه يافت، تحولي بزرگ در مجسمه‌سازي و هنرهاي تجسمي رخ داد. بدين سبب به بررسي مختصري از تاريخ و دوران شكل‌گيري اين هنر مي‌پردازيم.
دگرگوني‌هاي ريشه‌اي در تاريخ هنر، كمتر از آنچه انتظار داريم رخ مي‌دهد؛ اما در اين زمينه، برخي از تحولات ماندني و بنيادي بوده است. ظهور آهن به عنون يك ماده اصلي براي پيكره‌سازي از اين دست است. اين تحول در قرن بيستم، نزديك به 75 سال پيش رخ داد. پابلو پيكاسو و خوليو گونزالس پيكره‌ساز كاتالونيايي، با آهن، تحولي را در تاريخ هنر شكل دادند كه گرايش به مدرنيسم را افزايش داد. حضور آهن و رواج آن در هنر را مي‌توان به سه هنرمند اروپايي، پابلوپيكاسو، خوليو گونزالس و آلبرتو جاكومتي و دو هنرمند آمريكايي، ديويد اسميت و الكساندر كالدر نسبت داد.
دوران شكل‌گيري اين نوع آثار، از سال 1928 آغاز مي‌شود. يعني زماني كه پيكاسو با ميله‌هاي فلزي، يك قاب باز با دو دست گشوده ساخت و يك سرسوزن به عنوان سر، به روي آن گذاشت و آن را «فيگور» نام نهاد؛ اين حركت تا سال هاي آغازين دهه شصت، با آثار كالدر و اسميت به پختگي رسيد. از نشانه‌هاي رواج آهن به عنوان ماده‌اي براي پيكره‌سازي، همين بس كه بيش از نيمي از ميادين اصلي آمريكا با پيكره‌هاي آهني تزئين شده است.
آهن، در مقايسه با مرمر و برنز، يعني مواد اصلي پيكره‌هاي سنتي، نجيبانه‌تر مي‌نمايد و ماده‌اي بومي و وحشي جلوه مي‌كند. آهن، ساختي ساده داشته و در هر پيكره‌اي كه با آن خلق شده است، حضوري تجريدي و انتزاعي دارد.
آهن در مفتول‌هايي كه اسكلت يك پيكره سنتي را مي‌سازد، پنهان مي‌ماند. در بسياري از آثار ميكل آنژه و چلني، در زير سنگ‌هاي باشكوه و مرمري حضوري پنهان دارد و اين، شايد يكي از دلايلي بود كه پيكاسو و گونزالس را به اين اعتقاد رسانيد كه از حضور آهن، بهره‌ای فراتر از پيكره‌سازي سنتي بگيرند.
بهره‌گيري از آهن در صنايع دستي و هنر فولكوريك ريشه‌اي قديمي دارد. يكي ديگر از هنرمنداني كه بين پيكره با مواد سنتي و آهن پيوند زد، نقاش اسپانيايي سانتياگو روزينيون بود. او در سال 1893 نوشت: «من به كوره‌هاي قديمي بارسلون مي‌انديشم كه در آنها غرايز رها مي‌شود. آنجا و در آن تاريكي، از شعله‌هاي خيزان آتش، بي‌تكيه بر قوانين زيبايي‌شناسانه يا محدوديت‌هاي پوچ هنري، آثاري زاده شده و در آتش قوام مي‌گيرند.»
نخستين نمايش آهن را با سطوح و فضاهاي فراستاره‌اي، بايد در پيكره ی كوبيستي پيكاسو با نام گيتار (1912) ديد. اما اين اثر تا سال 1928 يعني تا زماني كه گونزالس به پيكاسو ياد داد كه آهن را چگونه خم كند، ديده نشد. اين اثر يك پيكرة ابداعي بود. كار پيكاسو به گونزالس جسارت داد تا به ساخت پيكره‌هايي از آهن بپردازد.
پيوند پيكاسو و گونزالس در پيكره‌سازي، به همان اندازه با اهميت بود كه همكاري و همياري اوليه پيكاسو و براك در نقاشي؛ آنها دريافتند كه چگونه مي‌توان اشياي ساخته شده از آهن را در يك پيكره به كار گرفت. و بدين‌سان زيبايي را در تكه‌هاي ساخته شده از آهن گسترش دادند.
دو صافي فلزي آشپزخانه كه در قالب يك جمجمه، پيكره¬ی سر يك زن را مي‌سازد (پيكاسو 30-1929)، يا يك جفت تيغه داس كه گونزالس آنها را به عنوان بال¬هاي يك مخلوق به كار مي‌گيرد، نشان از آزادي انديشه دارد، آزادي كه براي نوگرايي در هنر، عنصري ضروري است.
آلبرتو جاكومتي هرگز با آهن كار نكرد و تمامي آثار او از برنز ساخته شده است و تنها دليل حضور او در اين مقال، وجه اشتراك او با پيكاسو، در خلق پيكره‌هاي سوررئاليستي است و نیز اين امر كه آثار جاكومتي، بعدها بر ديويد اسميت تأثير بسيار گذاشت. جاكومتي، پيكره را چون وسيله‌اي مي‌دانست كه نقطه‌ها را در فضا به هم پيوند مي‌زند. ديويد اسميت و الكساندر كالدر را مي‌توان نخستين وارثين راستين پيكاسو و گونزالس دانست و به گونه‌اي وارث جاكومتي، كه پيكره فضايي «كاخ در ساعت چهار بامداد» او، در آثار بعدي الکساندر كالدر تأثير زيادي گذاشته و باعث خلق پيكره‌هاي خارق‌العاده سيمي شده كه با نسيمي به رقص در مي‌آمدند. (و حتي با نفس انسان) پيكره¬ی معروف او در پارك سرگرمي (1938) نيز، نشان از توانايي او در خلق تصاوير سوررئاليستي دارد و يادآور پيكره‌هاي پيكاسو است. ديويد اسميت نيز با كارهايي چون چشم‌انداز رود هودسون (1951) نشان داد كه در پيكره‌سازي آمريكا پيشتاز است. او در فضا با آهن و فولاد چنان راحت كار مي‌كرد كه انگار مدادي روي كاغذ حركت مي‌كند. به هر حال، بركت حضور چنين هنرمنداني است كه رواج پيكره‌هاي آهني را به عصر زرين پيكره‌سازي تبديل كرده است. 

 

مجموعه ی «انسان-پرنده»/ قدرت الله عاقلی / شماره 1 / 30×22×14 / آهن و جوش 

 

مجموعه ی «انسان-پرنده»/ قدرت الله عاقلی / شماره 2 / 30×12×25 / آهن و جوش 

 

مجموعه ی «انسان-پرنده»/ قدرت الله عاقلی / شماره 3 / 30×15×14 / آهن و جوش 

 

مجموعه ی «انسان-پرنده»/ قدرت الله عاقلی /شماره 5/ 70×30×60 / آهن و جوش 

Riding on the wooden bar/ Ghodratollah Agheli / 45×35×20 / Iron & weld & wood 

چوب سوار/ قدرت الله عاقلی/ 20×35×45 / آهن و جوش و چوب 

Child and wheel / Ghodratollah Agheli/ 25×15×35 / Iron & weld 

کودک و چرخ/ قدرت الله عاقلی/ 35×15×25 / آهن و جوش 

Child Game / Ghodratollah Agheli/ 14×9×30 / Iron & weld & wood 

بازی کودک/ قدرت الله عاقلی/ 30×9×14 / آهن و جوش و چوب 

 

بازی چهارخانه/ قدرت الله عاقلی/ 30×25×45 / آهن و جوش 

Sitting man / Ghodratollah Agheli/ 120×45×60 / Iron & weld 

مرد نشسته/ قدرت الله عاقلی/ 60×45×120 / آهن و جوش 

The Shepherd / Ghodratollah Agheli/ 25×10×10 / Iron & weld 

چوپان/ قدرت الله عاقلی/ 10×10×25 / آهن و جوش 

The Piper / Ghodratollah Agheli/ 165×75×45 / Iron & weld 

نی نواز/ قدرت الله عاقلی/ 45×75×165 / آهن و جوش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ساعت ۱۵:۴۳ توسط فائزه عبائی دسته : نظر(1)